Новости

Молодежь и Политика: Возможности. Проблемы. Перспективы.

35 участников со всей Европы, две недели интенсивных занятий и непрерывный обмен опытом и знаниями – так прошел молодежный обмен «Молодежь и политика: возможности, проблемы и перспективы.» в рамках европейской программы «Erasmus+». Обмен проходил в два этапа: с 10 по 18 апреля – в Баварии (Германия), с 8 по 16 мая – в Одессе (Украина). Проект собрал молодежь в возрасте 16-30 из семи европейских стран: Армении, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Германии.

Официально завершился большой трехэтапный проект под руководством молодежной организации из Нарвы. Несмотря на различные системы и режимы, в которых живут молодые люди в своих странах, современная молодежь в политической деятельности достаточно пассивна везде – к такому выводу пришли участники проекта. Причины пассивности, конечно, везде разные: где-то – закрытость самой власти, где-то – нежелание самой молодежи. Во время проекта участники обсуждали возможности и механизмы привлечения своих сверстников к участию в политической системе в своих странах; пытались совместно найти пути повышения политический грамотности европейской молодежи и способы укрепления и развития гражданского общества у себя «дома».

Летняя школа 2015 - LevelUp: вверх по ступеням лабиринта жизни

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА K.I.D 2015
«LevelUp: вверх по ступеням лабиринта жизни»
Вецпиебалга, Латвия
31 июля — 7 августа 2015 года

СРОК ПОДАЧИ АНКЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ - ДО 28ого ИЮНЯ 23:59

Летнюю школу организует молодежная организация «Kultūra. Iecietība. Draudzība» (Латвия), при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Подробнее

Like IT: Интернет, как образ мышления и инструмент для профессионального развития в современном мире

Projekta mērķi:

· Uzlabot jauniešu izpratni par interneta un informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, veicināt viņu profesionālo izaugsmi un sabiedrisko līdzdalību, izmantojot virtuālās komunikācijas droši un nekaitīgi jauniešu veselībai un attīstībai.

· Iepazīstināt jauniešus ar mūsdienīgajiem interneta rīkiem, tajā skaita ar straujām izmaiņām izglītības jomā, saistītām ar interneta izmantošanu.

Dalībnieku profils un skaits

41 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem, kas vēlās iemācīties izmantot Informācijas tehnoloģiju resursus pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk, lai ar to palīdzību veicināt savu pašattīstību un pielietot apmaiņas laikā iegūtās zināšanas turpmākajā dzīvē.

Aktivitātes

Pirmajā posmā projekta iniciatori izveidoja iesnieguma anketu. Visi dalībnieki uzrakstīja eseju par tēmu „Ko es varu darīt internetā, bet nedaru”. Atlasītie dalībnieki tika aicināti sagatavot apmaiņas programmas atsevišķus blokus, piemēram, IT rīku labās prakses tirgū.

Otrajā posmā Vecpiebalgā no 1. augusta līdz 8. augustam notika apmaiņa. Apmaiņas laikā tika apspriesti jautājumi par interneta filozofiju, nozīmi un par instrumentiem izglītības, profesionālās un personiskās attīstības iespēju meklēšanai, sociālo tīklu iedarbību, kā arī par interneta lietošanas drošību un ētiku, par juridisko regulējumu un par internetu kā mūsdienas kultūras būtisko elementu. Tika organizēts IT rīku labās prakses tirgus un sagatavots attiecīgs izdales materiāls.

Pēdējā projekta posmā dalībnieki organizēja pasākumus savās organizācijās.

Rezultāti

Rakstot esejas, ar projekta tēmām ir saskārušies 145 jaunieši, 41 no kuriem pēc tam piedalījās apmaiņā. Apmaiņas laikā dalībnieki uzlaboja savu izpratni par iespējām izmantot Interneta un Informācijas tehnoloģiju resursus ne tikai sociālās komunikācijas nodrošināšanai, bet arī profesionālās izaugsmes un apmācības realizēšanai, kā arī apguva daudzus lietderīgus IT-rīkus. Papildus tam jaunieši uzlaboja zināšanas par interneta un sociālo mediju drošības jautājumiem un Interneta lietošanas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem, Interneta lomu mūsdienīgajā pasaulē, neformālas izglītības metodēm un Erasmus+ aktivitātēm.

Projekts tiešā veidā ietekmēs 41 apmaiņas dalībniekus, un vismaz 300 jauniešus, kuri nav piedalījušies apmaiņā.

Projekts tika istenots ar ES programmas “Erasmus+” atbalstu.

Летний лагерь 2013

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА “ПОЗНАТЬ СЕБЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ”
ВЕЦПИЕБАЛГА, ЛАТВИЯ
26 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА 2013 ГОДА

https://docs.google.com/forms/d/1LrhUcLtRSR48ZnWZvOfetTuQXsLMUiqmZ3LQWDudim4/viewform

Оценка проекта "Ломаем стереотипы - укрепляем терпимость"

Уважаемые участники проекта «Ломаем стереотипы – укрепляем терпимость»! Проект заканчивается. Впереди обсуждение его результатов и планов на будущее. Будем признательны, если Вы найдете 5 минут и ответите на вопросы этой анкеты: http://survey.kid.lv/index.php?sid=13938&lang=ru .

Летний лагерь 2012

Летний лагерь пройдет в рамках проекта "Ломаем стереотипы - укрепляем терпимость" с 31 июля по 7 августа в Вецпиебалге

ИНФОРМАЦИЯ О ЛАГЕРЕ

Анкета

СЕМИНАР ПО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Информация о семинаре

Заявка на участие

Семинар проводится в рамках проекта “Ломаем стереотипы – укрепляем терпимость”. Проект реализуется общественными организациями “Культура. Терпимость. Дружба.” (Латвия), “Клайпедский мультикультурный центр” (Литва) и “Vitatiim” (Эстония). Проект финансируется Программой Европейского Союза по фундаментальным правам и гражданственности.

Домашняя страница проекта: http://tolerance.kid.lv

Возможности

Eseju konkurss „Būt brīvam”

Radošā projekta „Video stāsti „Esi brīvs”” ietvaros aicina 7.-12. Klašu skolēnus piedalīties ESEJU konkursā „BŪT BRĪVAM”

informacija

Eseja_info.doc 443,00 kB

Call for Applications - Training Course for Facilitators

Training Course for Facilitators in non-formal education with young people in the field of social inclusion which will take place in the European Youth Centre in Strasbourg on 14-22 February 2010 (arrival and departure dates).

Молодежный обмен в Чехии

Молодежный обмен состоится в декабре 2009 года в Чехии.

Тренинг в Турции

Training course to be held on 22 – 29 June 2009 in Ankara, Turkey. This course is developed by the Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe together with the General Directorate of Youth and Sport of Turkey.
The aim of the course is to develop participants’ competences in enhancing youth participation in Turkey and in European projects and to stimulate co-operation between different actors in the youth field in Turkey for youth policy development and implementation.
The course will bring together 30 participants, of which 20 will be from Turkey. This call is open only for residents of one of the parties to the European Cultural Convention other than Turkey. Residents of Turkey interested in this call should apply directly to General Directorate for Youth and Sports of Turkey. The course will be held in English and Turkish with interpretation.
Please be informed that the application form for applying to the course should be filled in on-line, available at http://courses.opencontent.it. To access the online application form applicants have to register to the platform first.
The application form can be filled in English and should be submitted by 3 June 2009 at the latest.

Фото/Видео

18

4

4