Jauniešu apmaiņa Čehijā

Apmaiņa notiks Čehijā 2009.gada decembrī.