Starpkultūru izglītība, daudzveidība un iecietība

Iecietības macībās

Projekts tika īstenots 2007.gadā.

Projekta mērķi:

- uzlabot iecietības, līdztiesības, cilvēktiesību cieņas un starpkultūru saskarsmes jautājumu saprašanu bērnu un jaunatnes vidū;

- attīstīt projekta dalībnieku radošas spējas un viņu intelektuālu potenciālu;

- paradīt jaunu cilvēku pozitīvas domāšanas piemēru un izplatīt projekta rezultātus sabiedrībā;

- piedalīties Eiropas kampaņā „Visi dažādi, visi vienlīdzīgi”.

Personības attīstība starpkultūru apmācības kontekstā

1998.-1999.gados mūsu organizācija sāka rīkot virkni semināru, kas tika veltīti tiesiskai apmācībai, starpkultūru sakariem un personības attīstībai. Semināri saucās “Personības attīstība starpkultūru apmācības kontekstā” un notika mazākumtautību jaunatnes līderu izglītības programmas ietvaros, kas bija veltīta cilvēktiesībām un tiesiskai apmācībai.
Projektu atbalstīja Eiropas Padomes Uzticības pasākumu attīstības programma.
Semināra programma sevī iekļāva spēles, nodarbības, diskusijas, tematiskos vakarus, lekcijas.

Seminārs “Saskarsme kā integrācijas līdzeklis”

Seminārs notika no 1997.gada 19. līdz 20. aprīlim Jūrmalā, viesnīcā “Baltija”. Seminārs bija veltīts integrācijas un dialoga jautājumiem starp dažādām tautībām, kuras dzīvo Latvijā.
Seminārā piedalījās kā KID locekļi, tā arī 13., 10. un 40. skolu skolēni. Semināra programma sastāvēja no lekcijām, spēlēm un diskusijām.
Ar lekcijām dalībnieku priekšā uzstājās Rīgas domes deputāts Boriss Ciļevičs, kurš atbildēja uz jautājumu, kas tad ir mazākumtautības, Latvijas Universitātes profesors Aivars Stranga, kurš pastāstīja par mazākumtautību vēsturi Latvijā, un Naturalizācijas pārvaldes direktore Eiženija Aldermane, kura iepazīstināja jaunos cilvēkus ar naturalizācijas nosacījumiem un noteikumiem.
Projektu finansiāli atbalstīja ASV Demokrātiskās komisijas Mazo grantu programma.

Seminārs "Sadraudzība”

Par mūsu organizācijas pirmo pasākumu kļuva seminārs „Sadraudzība”, kurš tika organizēts no 1996. gada 20. līdz 22. aprīlim. Semināra mērķis bija parādīt kultūru daudzveidību Latvijā un dot dažādu tautību jaunatnei iespēju savstarpēji iepazīties, labāk apzināties savu piederību tai vai citai kultūrai.
Seminārā piedalījās jaunie cilvēki no 13 līdz 16 gadu vecumam, kuri pārstāvēja krievu, ebreju, ukraiņu, poļu, armēņu un gruzīnu kopienas. Bez tām, seminārā piedalījās arī latviešu pusaudži. Seminārs tika rīkots divās valodās – latviešu un krievu.
Semināra sponsors bija Sorosa fonds Latvijā.