Kalendars 2008

izdots projekta "Iecietības macības" ietvaros