Donate

KID ALUMNI Biedrība
Reģ. Nr. 40008283905
Konts: LV64HABA0551046251278
Swift: HABALV22
Maksājumā mērķis: Ziedojums