Fotokonkursa nolikums

Fotokonkursa  «Iepazīsti Rīgu!» mērķis ir ar neformālas izglītības metodēm labāk iepazīstināt Rīgas pilsētas skolēnus, studentus un jauniešus līdz 25 gadiem ar Rīgu, nodrošinot brīvā laika pavadīšanas iespējas, un sekmējot dažādu viņu prasmju un zināšanu pilnveidi un pašizpausmi. 

Dalība

Dalība fotokonkursā ir bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas domes atbalstu projekta «Iepazīsti Rīgu!» ietvaros (turpmāk Projekts).

Fotokonkursā  var piedalīties Rīgas pilsētas bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm.

Biedrība “KID Alumni” katram dalībniekam apstrādās šādus Projekta dalībnieka personas datus – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, mācību iestādes nosaukums un klase (ja attiecināms), paraksts. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta leģitīmo interešu nodrošināšana, lai organizētu Projekta norisi: pieteikšanos Projektam, saziņu ar Projekta dalībnieku un/vai dalībnieka likumisko pārstāvi, norises organizatorisko darbību veikšanu, atskaites sagatavošanu par Projekta norisi. 

Konkursam tiks piedāvātas 6 tēmas. 

– «Mana mīļākā vieta Rīgā». 

– «Rīga. Neparastais skatu punkts» 

– «Neticami, bet tā ir Rīga»

– «Mana rajona dvēsele» 

– «Žēl, ka šo vietu Rīgā nepazīst!»

– «Mana Rīga – tā ir …»

Katrs dalībnieks var nosūtīt uz konkursu ne vairāk ka 6 fotogrāfijas (viena fotogrāfija katrā tēmā). Konkursa darbus un aizpildīto konkursa anketu (saite: https://kid.lv/wp-content/uploads/2020/07/Dalibas_anketa_fotokonkurss.doc) jānosūta ne vēlāk, ka līdz 2020. g. 10. augustam plkst. 23:59 uz e-pastu [email protected]

Darbu novērtēšana 

Darbus vērtēs žūrijā, kuru pārstāves trīs fotomākslinieki un projekta «Iepazīsti Rīgu!» vadītājs. Konkursā tiks apbalvoti vismaz trīs laureāti.  Žūrijai ir tiesības palielināt laureātu skaitu, kā arī apbalvot darbus dažādās vecuma kategorijās atkarībā no saņemto fotodarbu skaita. 

Labākie dalībnieku darbi tiks izstādīti vienā no pieejamām vietām (K.I.D. jauniešu centrs Gogoļa ielā 10, jauniešu centrā „Kaņieris” vai citur), kā arī tiks izdoti pastkaršu formā. Vienlaicīgi darbi tiks publicēti www.kid.lv vietnē. 

Kontakti papildus jautājumiem par pasākumu 

Whatsapp/tālrunis: 29622457

E-pasts: [email protected]