Viktorīnas «ViktoRīga» nolikums

Viktorīnas «ViktoRīga» mērķis ir ar neformālas izglītības metodēm labāk iepazīstināt Rīgas pilsētas skolēnus, studentus un jauniešus līdz 25 gadiem ar Rīgu, nodrošinot brīvā laika pavadīšanas iespējas un sekmējot dažādu viņu prasmju un zināšanu pilnveidi un pašizpausmi.

Dalība

Dalība viktorīnā ir bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu projekta «Iepazīsti Rīgu!» ietvaros (turpmāk Projekts).

Orientēšanās piedalās komandas. Vienā komandā var būt 4, 5 vai 6 dalībnieki. Spēle ir paredzēta Rīgas un Rīgas apkaimes skolēniem un studentiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Viktorīnas datums ir 01.08.2020. Viktorīnai ir paredzēta reģistrācija.

Katra komanda, kas piedalīsies viktorīnā pretendē uz lielo balvu.

Biedrība “KID Alumni”no katra viktorīnas dalībnieka savāks un apstrādās šādus Projekta dalībnieka personas datus – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, mācību iestādes nosaukums un klase (ja attiecināms), paraksts.  Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta leģitīmo interešu nodrošināšana, lai organizētu Projekta norisi: pieteikšanos Projektam, saziņu ar Projekta dalībnieku un/vai dalībnieka likumisko pārstāvi, norises organizatorisko darbību veikšanu, atskaites sagatavošanu par Projekta norisi.

Reģistrācija un starts

Visa ar viktorīnu saistītā informācija tiks publiskota kid.lv vietnē, kā arī K.I.D. organizācijas grupā sociālajā tīklā Facebook.

Pirms viktorīnas ir nepieciešams pieteikt savu komandu, izmantojot saiti, ko organizatori publicēs 10.07.2020. Reģistrācija beidzas 21.07.2020. Komandu skaits ir ierobežots.

Spēles dienā komandas ierodas starta vietā 11:20. Komandām tiks izsniegti starta komplekti, kurā ietilpst:

– Karte ar atzīmēto pirmo kontrolpunktu;

– Pildspalvas

Visas komandas startē vienlaikus. Starta vietā lūgums ievērot 2 m distanci no citām komandām.

Spēles norise

Spēles maksimālais ilgums – 4 stundas.

Sacensību laikā dalībniekiem ir atļauts pārvietoties tikai kājām.

Dalībnieku uzdevums ir savākt pēc iespējas lielāko punktu skaitu, veicot uzdevumus kontrolpunktos un atbildot uz viktorīnas jautājumiem. Uzvarētājs tiks noteikts pēc savākta punktu skaita.

Rezultāti

Spēles beigās organizātori saskaitīs komandas iegūtos punktus. Atbildes, kas tiks atsūtītas pēc kontrollaika beigām, netiks vērtētas. Rezultātu apkopošana notiks apmēram divu stundu laikā pēc spēles beigām. Rezultāti tiks paziņoti vietnē kid.lv.

Apbalvošana

Apbalvotas tiks labākās komandas. Pēc organizātoru lēmuma komandas varētu tikt apbalvotas dažādās vecumā grupās. Apbalvošana notiks pēc viktorīnas. Vieta un laiks tiks paziņotas atsevišķi.

Kontākti papildus jautājumiem par pasākumu 

Whatsapp/tālrunis: +37125547184, e-pasts: [email protected]