Ziņas

35 dalībnieki no visas Eiropas, divu nedēļu intensīvas studijas un nepārtraukta pieredzes un zināšanu apmaiņa – tāda bija jauniešu apmaiņa “Jaunatne un politika: iespējas, problēmas un perspektīvas”. Eiropas programmas “Erasmus +” ietvaros. Apmaiņa notika divos posmos: no 10. līdz 18. aprīlim – Bavārijā (Vācija), no 8. līdz 16. maijam – Odesā (Ukraina). Projekts pulcēja jauniešus vecumā no 16 līdz 30 gadiem no septiņām Eiropas valstīm: Armēnijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Ukrainas un Vācijas.

Lielais trīs posmu projekts tika oficiāli pabeigts Narvas jauniešu organizācijas vadībā. Neskatoties uz dažādām sistēmām un režīmiem, kādos jaunieši dzīvo savās valstīs, mūsdienu jaunieši politiskajā darbībā visur ir diezgan pasīvi – tāds bija projekta dalībnieku secinājums. Pasivitātes iemesli, protams, visur ir atšķirīgi: kaut kur – pašas varas tuvums, kaut kur – pašu jauniešu nevēlēšanās. Projekta laikā dalībnieki diskutēja par iespējām un mehānismiem, kā piesaistīt vienaudžus dalībai savas valsts politiskajā sistēmā; mēģināja kopīgi atrast veidus, kā palielināt Eiropas jaunatnes politisko kompetenci, kā arī veidus, kā stiprināt un attīstīt pilsonisko sabiedrību mājās.